Tradycją Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury jest w dniu rocznicy urodzin patrona złożyć kwiaty pod jego pomnikiem przy ul. Piłsudskiego.

Punktualnie o godz. 12:00 Prezes Towarzystwa Małgorzata Miecznikowska-Gurgul wraz z Zarządem i częścią członków Towarzystwa pojawiła się w umówionym miejscu i złożyła hołd wielkiemu tenorowi.

 

Najpiękniejszym wyrazem pamięci o wspaniałym polskim tenorze można było usłyszeć i nacieszyć zmysły muzyczne w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego o godz. 19:00, gdzie polscy artyści: Edyta Piasecka (sopran) i Sławomir Naborczyk (tenor) przy akompaniamencie Katarzyny Rzeszutek i słowu Reginy Gowarzewskiej, uczcili koncertem 117 Urodziny Jana Kiepury.