Pomysłodawcą założenia Towarzystwa był Bogusław Kaczyński, a realizatorem tego zadania był Pan Andrzej Piasek, który też został pierwszym prezesem nowo powstałego Towarzystwa i pełnił tę funkcję dwukrotnie przez kilka lat. Następnymi prezesami byli: Pan Eugeniusz Grolewski, Pani Lucyna Janus-Górka, Pani Barbara Cieniewa i od 2004 r. do chwili obecnej Pani Małgorzata Miecznikowska-Gurgul.

14 maja 1986 r. ustanowiony Statut Towarzystwa został sądownie zarejestrowany i od tej chwili rozpoczęła się jego działalność.

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie muzyki, propagowanie sztuki śpiewaczej Jana Kiepury, podejmowanie i realizowanie zadań związanych z historią, kulturą i życiem artystycznym Krynicy-Zdroju. Jednocześnie także współpraca z innymi organizacjami kulturalnymi na terenie miasta oraz współudział w festiwalach.

Towarzystwo brało udział w realizacji projektów miasta np. powstaniu w 1988 pomnika będącego dziełem Bronisława Chromego. Za współpracę władze miasta przyznały Towarzystwu medal pamiątkowy.

Od roku 1993 Towarzystwo wydawało Gazetę Festiwalową. Początkowo we własnym zakresie, redagowaną przez Panią Danutę Chrostowską. A od 1997 r. wspólnie z sądeckim Oddziałem Dziennika Polskiego, który przez lata wiernie towarzyszy wszystkim imprezom organizowanym przez Towarzystwo.

W okresie XXV letniej działalności zostało zrealizowanych 159 koncertów, 45 imprez okolicznościowych. Wprowadzone zostały również cykliczne imprezy jak: od 2001 r. Dni Muzyki Wokalnej połączone z Kursem Wokalistyki Operowej, na których pod okiem znakomitego grona profesorskiego z Wyższych Akademii Muzycznych w Polsce i Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu uzdolniona wokalnie młodzież z różnych stron Polski udoskonala swój warsztat śpiewaczy.

Od 2002 r. organizowany jest Letni Festiwal Muzyczny. Dyrektorem artystycznym od jego początków jest wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, kryniczanka Prof. Mariola Cieniawa –Puchała. 

A od 2013 organizowany jest z dużym sukcesem Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury na wszystkie głosy, którego dyrektorem artystycznym jest prof. Tadeusz Pszonka - wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Za swą działalność w 1994 r. Towarzystwo zostało wyróżnione dyplomem na Sejmiku Regionalnych Towarzystw Kultury Województwa Nowosądeckiego.

W roku 2002 ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej "Rokiem Kiepurowskim" Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o postawieniu w Krynicy-Zdroju repliki pomnika Jana Kiepury ze Sosnowca. Było to największe i najtrudniejsze przedsięwzięcie Towarzystwa, które na zawsze wpisało imię Jana Kiepury w kartę dziejów Krynicy. Dwa lata trwały zmagania o zdobycie odpowiednich dokumentów oraz funduszy. Udało się i 17 lipca 2004 r. pomnik został odsłonięty.

Obecnie Towarzystwo działa w pięcioosobowym składzie Zarządu: Prezes- Małgorzata Miecznikowska – Gurgul, Wiceprezes - Piotr Budzyński, Sekretarz - Łukasz Rypel, Skarbnik- Małgorzata Rusnak oraz Członek Zarządu- Sebastian Iźwicki.

Dużym nakładem pracy i z wielkim zaangażowaniem Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury kontynuuje wszystkie swoje projekty cykliczne:

  • Koncert z okazji urodzin Jana Kiepury (w maju),
  • Letni Festiwal Muzyczny (w lipcu),
  • Międzynarodowy Konkurs Wokalny (listopad). 

Na które serdecznie zaprasza.